Verduurzaming van Huurwoningen in 2023 met subsidie

 

Subsidie voor Verduurzaming

Verhuurders, let op: verduurzaam jouw huurwoning en verhoog de waarde ervan!

Particuliere verhuurders en institutionele beleggers hebben het steeds moeilijker. Door de verhoging van de vermogensbelasting en de aangekondigde regulering van de middenhuur, wordt het verhuren van woningen steeds minder rendabel. De huuropbrengst zal zo laag worden dat sommige vastgoedbezitters overwegen om hun vastgoed te verkopen.

SVOH-subsidie 2023

Gelukkig is er ook goed nieuws voor verhuurders. Per 1 april 2023 is de Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) gewijzigd. Vanaf dat moment kunnen eigenaren van alle typen bestaande huurwoningen (behalve woningcorporaties), tot maximaal € 6.000,- subsidie per woning ontvangen voor verduurzaming, onderhoud en energieadvies. Voorheen gold de SVOH alleen voor verhuurders met woningen onder de liberalisatiegrens, maar nu vallen ook "vrije sector" huurwoningen (waaronder huurwoningen met een monumentenstatus) onder deze regeling.

Extra Punten voor Verduurzaming

Verduurzaming is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor jouw portemonnee. Een duurzamere woning heeft namelijk effect op de waarde van jouw huurwoning. Hoe duurzamer de woning, hoe beter het energielabel en daarmee stijgt ook de woningwaarde. Een hogere woningwaarde levert een hogere huurprijs op. Een hoger energielabel levert ook meer punten op in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Door jouw woning zo energiezuinig mogelijk te maken, kun je bereiken dat jouw woning boven de maximale puntengrens van 187 punten komt of blijft.

Huurverhoging doorvoeren

De verduurzaming van een huurwoning (bijvoorbeeld via deze subsidie) kan in bepaalde gevallen ook een huurverhoging voor bestaande huurders rechtvaardigen. Dit geldt voor gevallen waarin het 'woongerief' geacht wordt te zijn gestegen. Kortom: woont de huurder 'prettiger' door de getroffen energiebesparende maatregelen?

Verduurzaming van Huurwoningen in 2023 met subsidie